FN-bataljon XVI K - Kongo vår - höst 1962

Välkommen till denna hemsida som handlar om Bataljon XVI K på Kaminabasen

 

Bildspelet omfattar c:a 70 bilder! Bilderna har ställts till mitt förfogande.

Transitläger för flyktingar på Kaminabasen. Under de tidigare stridigheterna hade civilbefolkningen flytt från norra Katanga ned till Elisabethville-

området. När förhållandena stabiliserats förflyttades flyktingarna med tåg till Kaminabasen, varifrån de sedan flögs tillbaka norrut.

18119 Staff sergeant Bengt Lundberg , e-bitr GRK-pluton XVIII K, Kamina Base, Katanga

Mail:  beh.lundberg@telia.com